Služby

Deratizácia

Deratizácia je systém opatrení na reguláciu škodlivých hlodavcov (potkan, myš, hraboš). Deratizácia je dôležitá najmä z hľadiska hygieny, pretože hlodavce často rozširujú pre človeka nebezpečné choroby, napr. mor.

Dezinsekcia

Dezinsekcia je súbor opatrení, metód a prostriedkov určených na ničenie obtiažneho hmyzu a iných článkonožcov (šváby, ploštice, blchy….). Aplikuje sa predovšetkým s cieľom likvidovať epidemiologicky alebo hospodársky škodlivé článkonožce (napr. švábov, ploštíc, bĺch, vší komárov, mravcov, múch, kobyliek, pásaviek atď.), ktorí môžu byť prenášačmi chorôb alebo pôsobia škody na poľnohospodárskej výrobe či výrobkoch.

Dezinfekcia

Dezinfekcia je proces alebo činnosť, ktorej cieľom je likvidácia čo najväčšieho počtu choroboplodných alebo nežiadúcich mikroorganizmov.

Pre koho sú určené naše služby?

Služby deratizácie, dezinsekcie, dezinfekcie vykonávame pre komerčné priestory ako sú kancelárie, administratívne priestory,  výrobné halyzdravotnícke zariadenia, školské zariadenia, hotely, priemyselné objektyobchodné priestory a pre domácnosti

kuchyňa šváby

Reštaurácie a kuchyne

Zabezpečujeme kontrolu, monitoring hmyzu aj hlodavcov pre vaše prevádzky na základe HACCP s potrebnými dokladmi. Súborom opatrení vieme predísť problémom so škodcami.

Obchodné centrá

Vykonávame služby pre obchodné centrá kde zabezpečujeme kroky proti vniknutiu hlodavcov do priestorov, dezinfekciu  aj dezinsekciu

Výrobné haly a skladové priestory

Chráňte svoj tovar a pracovné prostredie pred škodcami. Pravidelnými kontrolami predídete škodám na majetku.

Domácnosti

Pravidelne sme privolaní ku likvidácii ploštice posteľnej, švábov, bĺch a iného hospodársky škodlivého hmyzu. Chráňte svoj domov pred škodcami.

Prešov, Košice, Bardejov, Svidník, Giraltovce, Stropkov, Sabinov, Lipany, Stará Ľubovňa,  Humenné,  Poprad, Kežmarok, Levoča, Gelnica, Rožňava, Spišská n. Ves, Vranov, Michalovce, Sobrance, Trebišov

- Likvidácia Ploštíc

- Likvidácia Švábov

- Odstránenie sršnieho hniezda

- Odchyt a monitoring hlodavcov

- Likvidácia bĺch

- dezinfekčné zásahy

- Likvidácia múch

Máte otázky? Zavolajte nám +421 918 391 165